انتقال اطلاعات بر روی فیبر نوری تبدیل اطلات به سیگنال های نوری

QoS چیست ؟

چرا QOS مهم است؟ شبکه های کسب و کار سنتی به عنوان نهادهای جداگانه عمل می کردند. تماس های تلفنی و کنفرانس های تلفنی توسط یک شبکه انجام ...

ادامه مطلب