sitting


sfp

SFP مخفف کلمه های Small Form-Factor Pluggable است. با استفاده از این ماژول شما قطعا سرعت بهتری در مقایسه با سایر ارتباطات کابلی در شبکه خود تجربه خواهید کرد. اسم دیگری که SFP را به آن می شناسند Mini GBIC است که در واقع یک نوع Transceiver قدیمی است، SFP و GBIC تنهای تفاوت مهمی که با هم دارند اندازه آنهاست وگرنه تقریبا سرعت و کیفیت یکسانی را به کاربران ارائه می دهند.

ماژول 200 کیلومتری

Transceiver ها امروزه بیشترین استفاده را در شبکه های زیرساخت و انتقال داده دارند ، این ماژول ها می توانند در لینک های دستگاه هایی مثل روتر و سوییچ در شبکه ها مورد استفاده قرار بگیرند.

اهمیت موضوع در انتخاب SFP در نحوه شناسایی و نوع استفاده در شبکه خود می باشد.
معمولا sfp ها بر اساس نوع کاربردی که دارند دسته بندی میشوند .

1.طول موج

2.تک کر بودن یا دو کر بودن

3.قابلیت مانیتور کردن پارامترهای sfp

4.پهنای باند عبوری

5.فاصله

6.سینگل مد یا مالتی مد

با توجه به شرایط بالا معمولا نامگذاری ها هم متفاوت میشود

برای انتخاب نوع SFP ماژول در تجهیزات باید به این موارد زیر توجه کنیم :

1_نوع ارتباط فیبر نوری

2_پهنای باند

3_نوع اتصال فیبر نوری

به طور کلی این موارد اهمیت زیادی در انتخاب نوع ماژول SFP در تجهیزات شبکه ای دارند .