Education

Passive TAP چیست؟

tap

Passive TAP چیست؟

ماژول TAP نوری غیره فعال  یک وسیله ساده ، ارزان و کارآمد برای نظارت بر ترافیک شبکه انتقال است. به طور نامرئی در شبکه کار می کند و هیچ آدرس IP / MAC ندارد که باعث دسترسی و هک غیر مجاز می شود. TAP با سرعت  از 1 گیگابایت بر ثانیه تا  100 گیگابایت در ثانیه کار می کند و ایستگاه نظارت یک نسخه دقیق از کل ترافیک عبوری از شبکه را دریافت می کنند. با نصب TAP در یک مسر انتقال  ، عیب یابی در آینده بدون نیاز به قطع مسیر انتقال  امکان پذیر است.

مدل های   PASSIVE TAP

برای ایجاد TAP غیره فعال عمدتا دو راه وجود دارد.

1-با استفاده از تقسیم کننده نوری FBT (Fused Bioconical Taper) یا تقسیم کننده با فناوری Thin Film.Splitters Bioconical Taper Spused
به زبان ساده ، یک فیبر (حامل ورودی سیگنال) روی دو فیبر (دو خروجی سیگنال) تقسیم می شود. درصد نور خروجی از هر یک  را می توان در نقطه فیوز تنظیم کرد. به عنوان مثال نور می تواند 90:10 یا 80:20 تا 50:50 تقسیم شود.

tape passive

مانیتورینگ غیره فعال

2-تقسیم کننده فناوری نازک فیلم(Thin Film Technology Splitters)
در مقایسه با تقسیم نور ، این فناوری از بازتاب نور ناشی از غشایی نیمه تراوا در هسته فیبر استفاده می کند. سیگنال اصلی از طریق فیبر منتقل می شود و می توان بازتابش را کنترل کرد.

کدام نوع TAP را انتخاب کنیم؟

TAPS غیرفعال بر TAPS فعال ترجیح داده می شود و تقسیم کننده های FBT بر TPLS برای TAPS سازمانی / مرکز داده ترجیح داده می شوند.
اتصال کامل کابلها و ماژولهای انشعابی FBT غیره فعال را برای استفاده از مرکز داده و شبکه سازمانی برای نرخ داده تا 100G از طریق فیبر مالتی مد و فیبر سینگل مد ایجاد  می کند.
برخی از محصولات  ARioonet TAP
کابلهای TAP تقسیم کننده LC به LC (x2) در MMF و SMF
کابل های TAP Splitter دو جهته در MMF و SMF
کابلهای کوتاه شکاف TAP با تأخیر کم
1U 19 els پانل های پچ با چندین ورودی و خروجی
پورت 100G و 40G پورت در SR4 وPLR4