sitting


optical line protection

دسته

تکنولوژی

optical line protection

سیستم محافظت از مسیر (OLP)

درمسر های حساس یا کریدرهای مهم ارتباطی که قطعی ارتباط حائض اهمیت می باشد از دستگاهی به نام optical line protection استفاده می گردد که در این روش با استفاده از فیبر نوری از مسیرهای مختلف برای ایجاد مسیر پشتیبان استفاده می کند. با نظارت مداوم بر وضعیت قدرت پاورهای ورودی در فیبر می تواند به طور خودکار ازفیبر اصلی به فیبر پشتیبان سویچ کند . زمانی که مقدار قدرت فیبر کمتر از یک آستانه تعریف شده توسط اپراتور تغییرکند به دنبال ان لینک پشتیبان نیز تغییر می کند. OLP قابلیت ایجاد یک شبکه انتقال نوری قابل اعتماد، انعطاف پذیر و با کیفیت بالا را فراهم می کند.

arioonet-olp

دیدگاهتان را بنویسید