Education

OADM چیست

OADM چیست

مالتی پلکسرهای CWDM / OADM کانال های انتخاب شده یا طول موج (ADD-multiplex) را رد می کنند و (de-multiplex) را پیاده میکند . با استفاده از ماژول های CWDM / AD ، طراحان شبکه می توانند نقاط دسترسی جدیدی را در هر کجای شبکهDWDM /CWDM اضافه کنند ، بدون اینکه مشکلی برای کانالهای باقیمانده در شبکه پیش بیاید.

در این مثال کاربردی ، یک کانال OADM در مسیر یک خط مشترکDWDM/ CWDM نصب شده است که چهار طول موج را از طریق پورت Common Line (COM) منتقل می کند. طول موج ها با استفاده از دو مولتی پلکسر 4 کاناله  کانال CWDM / X روی خط مشترک چندگانه می شوند. یک کانال OADM طول موج 1510 نانومتری را در یک مکان شبکه در امتداد خط مشترک پیاده میکند . 1-کانال OADM می تواند طول موج را در دو جهت ارسال  کند و در این حالت ، دو لینک مختلف شبکه 1510nm را فعال می کند. نقاط دسترسی را می توان به شبکه های خطی ،  و حلقه ای یا رینگ اضافه کرد ، به زبان ساده تر ما میتوانیم در وسط مسیر چند کانال را پیاده یا سوار کنیم. و بقیه کانالها پس ترو می شوند بدون پیاده شدن.

 

CWDM OADM

تعداد کانال OADM

تعداد کانال OADM بنا توجه به نیاز و طراحی شبکه میتواند هر چند تا از تغداد کل کانالها باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد طراحی اریونت تماس بگیرید.