sitting


D/CWDM

انتقال با استفاده از تقسیم طول موجD/cwdm

در ارتباطات فیبر نوری ، تقسیم تقسیم طول موج (WDM) یک فناوری است که با استفاده از طول موج های مختلف (یعنی رنگ ها) از نور لیزر ، تعدادی سیگنال حامل نوری را بر روی یک فیبر نوری تکثیر می کند و امکان استفاده بهینه تر از فیبر نوری را فراهم می نماید. در حالا حاضر شرکت گسترش کاربرد فناوری با برند تجاری اریونت شرکت تولید کننده ایرانی محصولات D/CWDM و OTN محصولات خود را روانه بازار کرده که علاوه بر بازار داخلی در بازار های خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

cwdm با ظرفیت 18 کانال
d/cwdm 18 channal