سیستم ACTIVE DWDM

 سیستم ACTIVE DWDM

active dwdm

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ، در سیستم ACTIVE DWDM ، علاوه بر تقسیم طول موج درشت CWDM ، واحد تقسیم طول موج می تواند تقسیم طول موج متراکم  را نیز نجام گیرد و واحد تقویت نوری OA را می توان در دستگاه های فعال نصب کرد جهت بهره بردن از پهنای باند بالا در  فواصل طولانی.

این راه حل برای مناطقی مناسب است که منبع تغذیه ایستگاه مقصد در مبدا نسبتاً مناسب است و دو مجموعه فیبر نوری غیر متصل وجود دارد. تراکم زیاد جمعیت و منطقه وسیع برای دسترسی به اینترنت. از سری مشکلاتی است که به وسیله این سیستم براوره میشود.

مزایای سیستم ACTIVE DWDM :

1.امکان استفاده از لاین پراتکش یا به اصلاح استفاده از سیستم فیبر نوری پشتیبان

2. می تواند انتقال ایستگاه پایه با فاصله بسیار طولانی و ظرفیت فوق العاده بزرگ را تحقق بخشد.

3. نظارت بر زمان واقعی دریافت و انتشار هر ماژول نوری در هر دو انتها (نیاز به صفحه OTU) ؛

4. همه دستگاه های گره از مدیریت از راه دور ، هشدار سریع و هشدار پشتیبانی می کنند ، که می تواند به سرعت نقاط خطا را پیدا کند و هزینه های عملکرد و نگهداری دستی را تا حد زیادی کاهش دهد

5. اجرای ساده ، بدون نیاز به تغییر ساختار اصلی شبکه ، فقط فیبر را وصل کنید.

6. تجهیزات فعال مجهز به منبع تغذیه دوگانه هستند و از هر دو جریان مستقیم و جریان متناوبac-dc پشتیبانی می کنند ، که به طور موثر میزان خرابی تجهیزات را کاهش می دهد.

7. می تواند برای شبکه های پیچیده مسافت طولانی و شبکه حلقه ای استفاده شود.

معایب راه حل: برنامه منبع تغذیه باید مورد توجه قرار گیرد و هزینه  نسبت به مدل غیره فعال نسبتاً زیاد است.

 

در خواست مشاوره

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست