sitting


Archives ژانویه, 2020
22 ژانویه
CWDM SFP و DWDM SFP – کدام یک مناسب تر است؟

more information


CWDM SFP و DWDM SFP – کدام یک مناسب تر است؟

تفاوت بین CWDM SFP وDWDM SFP (SFP (Pluggable Small-Factor Pluggable به منظور مطابقت با استانداردهای توافق نامه چند منبع (MSA) طراحی شده است تا از...

22 ژانویه
تفاوت بین خطوط E&M و خطوط معمولی

more information


تفاوت بین خطوط E&M و خطوط معمولی

E&M و خطوط FXO/FXS واژه E&M سر کلمه گوش و زبان در اصل به معنی صحبت کردن و شندیدن است و در ارتباطات به معنی...

22 ژانویه
۵G technology

more information


۵G technology

مروری بر تکنولوژی ۵G

19 ژانویه
برسی انواع سوئیچ های شبکه

more information


برسی انواع سوئیچ های شبکه

سوئیچ ها دسگاههایی هستند در شبکه های کامپیوتری جهت اتصال چندین کامپیوتر و سیستم های قابل اتصال به شبکه در دورن یک سازمان یا شرکت...

12 ژانویه
تضعیف کننده نوری چیست ؟

more information


تضعیف کننده نوری چیست ؟

گرچه گاهی اوقات برای دستیابی به انتقال داده های طولانی از راه دور ، باید سیگنال را تقویت کنیم ، اما در شرایط خاصی ،...