sitting


Archives ژانویه, 2019
18 ژانویه
تقویت کننده های نوری

more information


تقویت کننده های نوری

تقویت کننده فیبر (DFA) یک تقویت کننده نوری است که در گروه C و L باند استفاده می شود که جهت جبران تلفات مسیر فیبر...

12 ژانویه
استاندارد های پهنای باند ITU

more information


استاندارد های پهنای باند ITU

otn بر پایه تقسیم طول موج جهت انتقال دیتا بر روی شبکه های نوری متفاوت تر از SDH , sonet بودجود امده است.ITU-T G.709 فناوری...

08 ژانویه
optical line protection

more information


optical line protection

سیستم محافظت از مسیر (OLP) درمسر های حساس یا کریدرهای مهم ارتباطی که قطعی ارتباط حائض اهمیت می باشد از دستگاهی به نام optical line...

07 ژانویه
MUXPONDER , TRANSPONDER

more information


MUXPONDER , TRANSPONDER

سیستم اپتیک فرستنده (OTU) سرویس های سرویس گیرنده را به سیگنال های نوری تبدیل می کند که طول موج های WDM سازگار با ITU-T را...

07 ژانویه
SFP با XFP چه تفاوتی دارد؟

more information


SFP با XFP چه تفاوتی دارد؟

هر دو ماژول XFP و ماژول SFP + ماژول های ۱۰G هستند و عمدتا در شبکه های فیبر نوری ۱۰G استفاده می شوند. ولی بین...