چطور ماژول نوری مناسب انتخاب کنیم؟

select sfp
چطور ماژول نوری مناسب انتخاب کنیم؟

امروزه با فراگیر شدن شبکه های فیبر نوری در زیر ساخت های ارتباطی یکی از اجزای مهم در این شبکه ها ماژول های نوری (SFP) می باشند.انتخاب ماژول نوری مناسب باعث افزایش راندمان و سرعت داده ها در این شبکه ها میگردد.اریونت به عنوان تولید کننده ماژول های نوری طیف وسعی از مدل های های مختلف را طراحی و تولید می نماید.

مشخصات

نوع ماژول

ماژول sfp با درگاه RJ45-پهنای باند 1000 مگابیت-دمای کارکرد استاندارد

GLC-T

ماژول sfp با درگاه RJ45-پهنای باند 1000 مگابیت-دمای کارکرد صنعتی

GLC-TE

ماژول sfp با درگاه RJ45-پهنای باند 1000 مگابیت-دمای کارکرد صنعتی نوع2

GLC-T-RGD

ماژول sfp با درگاه RJ45-پهنای باند 1000 مگابیت-دمای کارکرد استانداردNEBS 3 ESD

SFP-GE-T

ماژول فیبر نوری مالتی مد-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ

GLC-SX-MMD

ماژول نوری  مناسب مالتی مد-گیگابیتی-دمای کارکرد صنعتی-قابلیت مانیتورینگ

GLC-SX-MM-RGD

ماژول فیبر نوری سینگل مد-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ

GLC-LH-SMD

ماژول فیبر نوری سینگل مد-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ-دمای صنعتی

GLC-LX-SM-RGD

ماژول فیبر نوری سینگل مد-40 کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ

GLC-EX-SMD

ماژول نوری مناسب سینگل مد-80 کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ

GLC-ZX-SMD

ماژول فیبر نوری سینگل مد-80 کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ- دمای صنعتی

GLC-ZX-SM-RGD

ماژول فیبر نوری سینگل مد-120کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ

GLC-GE-DR-LX

1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-BX-D

1000BASE-BX10-U upstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-BX-U

1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber, (IND) rated, with DOM

GLC-BX-D-I

1000BASE-BX10-U upstream bidirectional single fiber, (IND) rated, with DOM

GLC-BX-U-I

2-channel 1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-2BX-D

2-channel 1000BASE-BX10-D downstream bidirectional single fiber; with DOM

GLC-2BX-D-I

ماژول فیبر نوری تک کور – سینگل مد-40کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ- تایپD

GLC-BX40-D-I

 (Alternative) ماژول فیبر نوری تک کور – سینگل مد-40کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ-

GLC-BX40-DA-I

ماژول  فیبرنوری  تک کور – سینگل مد-40کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ- تایپu

GLC-BX40-U-I

ماژول  نوری مناسب تک کور – سینگل مد-80 کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ- تایپD

GLC-BX80-D-I

ماژول  فیبرنوری تک کور – سینگل مد-80 کیلومتر-گیگابیتی-قابلیت مانیتورینگ- تایپu

GLC-BX80-U-I

در خواست مشاوره

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست