sitting


درباره ما

شرکت ”  گسترش  کاربرد فناوری”  که در سال 1384 بصورت سهامی خاص تاسیس  گردیده ، با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا ،هم اکنون در زمره شرکتهای برتر مخابراتی و ارتباطی  شناخته می شود ، ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده است که بصورت پویا و نظامند ، در توسعه و تعالی زیرساختها ارتباطی ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه نیروی انسانی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه ارتباطات و فناوری های نوین ارتباطی گام بردارد. وهم اکنون بسیاری از تجهیزات این شرکت با برند(آریونت)در مراکز مخابراتی وسازمانهای مختلف زیربارمی باشد.

تلفن : 02191090406-09177433046

دانش بنیان تولیدی نوع 1