sitting


بیانیه توافق سطح خدمات و پشتیبانی

مشتریان محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات و پشتیبانی شرکت گسترش کاربرد فناوری را به حضور مشتریان و مصرف کنندگان محترم می رسد:

۱- این شرکت مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق تماس تلفنی یا به بخش پرسش و پاسخ و یا بخش تماس با ما یا برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و۲۴ ساعت روز، دارا می باشد.

۲- حوزه پاسخگویی پشتیبانی برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی پشتیبانی راه اندازی گردیده است. همچنین جهت ارتباط با واحد های مختلف ر به قسمت ارتباط با سایر حوزه ها به صفحه ارتباط با مدیریت مراجعه فرمایید.

۳- این وبگاه در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.