DWDM

 

Active WDM transmission diagram

active dwdm

DWDM چیست؟

DWDM به تقسیم طول موج متراکم چندپلکسی اشاره دارد. این فناوری از انتقال چندگانه چندین طول موج نوری در یک رشته فیبر پشتیبانی می کند. مشابه DWDM، CWDM نیز نوعی فناوری WDM است. با این حال، با تعریف فاصله طول موج کوچکتر، می تواند حداکثر تعداد کانال ها را فراهم کند و بنابراین ظرفیت کلی بیشتری دارد. از این رو، تقسیم طول موج متراکم می تواند به سرعت ظرفیت پهنای باند شبکه های فیبر موجود را افزایش دهد.

به عبارت دیگر، DWDM چندین فیبر نوری مجازی ایجاد می کند و پهنای باند را در ستون فقرات فیبر نوری موجود افزایش می دهد. به طور خاص تر، این تکنیک فاصله طیفی محدود یک حامل فیبر منفرد را در یک فیبر معین چندگانه می کند تا از عملکرد قابل دستیابی انتقال (مثلاً با حداقل پراکندگی یا تضعیف) استفاده کند.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ، در سیستم  تقسیم طول موج فعال ، علاوه بر تقسیم طول موج درشت CWDM ، واحد تقسیم طول موج می تواند تقسیم طول موج متراکم DWDM را نیز انجام گیرد و واحد تقویت نوری OA را می توان در دستگاه های فعال نصب کرد جهت بهره بردن از پهنای باند بالا در  فواصل طولانی.

این راه حل برای مناطقی مناسب است که منبع تغذیه ایستگاه مقصد در مبدا نسبتاً مناسب است و دو مجموعه فیبر نوری غیر متصل وجود دارد. تراکم زیاد جمعیت و منطقه وسیع برای دسترسی به اینترنت. از سری مشکلاتی است که به وسیله این سیستم براوره میشود.

مزایای این  راه حل:

1.امکان استفاده از لاین پراتکش یا به اصلاح استفاده از سیستم فیبر نوری پشتیبان

2. می تواند انتقال ایستگاه پایه با فاصله بسیار طولانی و ظرفیت فوق العاده بزرگ را تحقق بخشد.

3. نظارت بر زمان واقعی دریافت و انتشار هر ماژول نوری در هر دو انتها (نیاز به صفحه OTU) ؛

4. همه دستگاه های گره از مدیریت از راه دور ، هشدار سریع و هشدار پشتیبانی می کنند ، که می تواند به سرعت نقاط خطا را پیدا کند و هزینه های عملکرد و نگهداری دستی را تا حد زیادی کاهش دهد

5. اجرای ساده ، بدون نیاز به تغییر ساختار اصلی شبکه ، فقط فیبر را وصل کنید.

6. تجهیزات فعال مجهز به منبع تغذیه دوگانه هستند و از هر دو جریان مستقیم و جریان متناوبac-dc پشتیبانی می کنند ، که به طور موثر میزان خرابی تجهیزات را کاهش می دهد.

7. می تواند برای شبکه های پیچیده مسافت طولانی و شبکه حلقه ای استفاده شود.

معایب راه حل: برنامه منبع تغذیه باید مورد توجه قرار گیرد و هزینه  نسبت به مدل غیره فعال نسبتاً زیاد است.

فهرست