استخدام در آریونت

مرکز ارتباطات آریونت در راستای تکمیل کادر فنی خود(مرحله سوم) از افراد واجد شرایط در یاسوج در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.

 

ردیف تخصص تحصیلات همکاری مهارت جنسیت سابقه کار شهر  خدمت
۱ کامپیوتر کارشناسی و بالاتر تمام وقت – اداری تخصص و تسلط در برنامه نویسی c# , java مرد/زن دارای مهارت های لازم در حوزه کاری(داشتن سابقه کاری و نمونه کار در ارزش یابی موثر خواهد بود.) یاسوج
۲ برق(الکترونیک – مخابرات – سیستم های دیجیتال) کارشناسی و بالاتر تمام وقت -اداری طراحی مدارات الکتریکی،آشنا با پروگرامر مرد/زن دارای مهارت های لازم در حوزه کاری(داشتن سابقه کاری مرتبط در ارزش یابی موثر خواهد بود.) یاسوج

شرایط عمومی داوطلبان:

۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
۲- عدم سوء پیشینه کیفری.
۳- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی به تأیید طب صنعتی بهداشت و درمان
۴- دارا بودن کارت پایان خدمت با معافیت دائم غیرپزشکی در زمان ثبت نام.
۵- عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههای دولتی و مراکز وابسته به آن.

۶– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم

 

 

  نظرات