تنظیمات


amplifier


EDFA Card

ar-edfa

EDFA یک کارت تقویت کننده انتقال لیزر است که توسط فناوری ارتباطات اریونت طراحی و تولید شده است. عملکرد اصلی آن جبران توان سیگنال نور در لینک انتقال است و می تواند سیگنال های نوری تا ۴۸ کانال (فاصله کانونی ۱۰۰ GHZ) یا ۹۶ کانال (فاصله کانونی ۵۰ GHZ) را در گروه C به صورت همان زمان تقویت نماید.

مسخصه های فنی یونیت