بایگانی ماهیانه: آوریل 2018

(PDH(4ETH+8E1

General information 4/8E1+4ETH Fiber Optical Multiplexer is the 4/8E1 point-to-point optical transport equipment that uses the FPGA chips and it is easy to upgrade. It is single board structure and the largest transmission capacity is 4/8E1 and 4*100M line Ethernet … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌تان را بنویسید: