تنظیمات


Archives ۱۸ دی, ۱۳۹۷
۱۸ دی
optical line protection

اطلاعات بیشتر


optical line protection

سیستم محافظت از مسیر (OLP) درمسر های حساس یا کریدرهای مهم ارتباطی که قطعی ارتباط حائض اهمیت می باشد از دستگاهی به نام optical line...