تنظیمات


Archives آبان, ۱۳۹۷
۱۶ آبان
OTN چیست؟

اطلاعات بیشتر


OTN چیست؟

ضروری است که به روشنی تعریف کنیم که معنی واژه OTN چیست. OTN سر واژه Optical Transport Network به معنی شبکه انتقال نوری است که...