تنظیمات


Archives مهر, ۱۳۹۵
۰۳ مهر
متریال دیزاین چیست ؟

اطلاعات بیشتر


متریال دیزاین چیست ؟

می توان گفت متریال دیزاین سبک یا زبان جدید طراحی است که از کاغذ الگو گرفته است.شاید بتوان گفت متریال نسخه بروز شده فلت دیزاین...