تنظیمات


گارانتی

تجهیرات تولیدی شرکت اریونت از زمان تحویل به مشتری به مدت یکسال شامل ضمانت می باشند.

شرایط ابطال گارانتی:

۱ مخدوش نمودن یا باز نمودن پلمپ دستگاه

۲-استفاده نادرست (اتصال به ولتاژ بالاتر از استاندارد-ورود گردو خاک به درون دستگاه)

جهت اطلاع از مدت زمان باقی مانده گارانتی یا ارسال دستگاه جهت تعمیرات با شماره تلفن ۳۳۳۴۷۲۵۲-۰۷۴ داخلی ۳ تماس حاصل فرمایید.

زمان تماس پشتیبانی :۲۴ ساعت در ۷ روز هفته با داخلی ۳ یا همراه ۰۹۱۷۷۴۳۳۰۴۶ تماس حاصل فرمایید.