طراحی ، تولید و مونتاژ تجهیزات بومی مخابراتی برای نخستین بار در ایران

مهندس سجاد مومنی تبار مدیر عامل شرکت گسترش کابرد فناوری و مدیر مرکز ارتباطات آریونت از راه اندازی خط تولید ، طراحی و مونتاژ تجهیزات مخابراتی و ارتباطی با کیفیت جهانی و با استفاده از متخصصین داخلی در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید-اشتغال خبر داد .