درباره آریونت

شرکت گسترش کاربرد فناوری به شماره ثبت ۳۲۰۸ و  تاسیس در سال ۱۳۸۲ با بیش از ۱۴سال سابقه فعالیت در زمینه فناوري اطلاعات، آموزش مجازي ، شبکه هاي کامپیوتري و مخابراتی ، تجهیزات مخابراتی ، نرم افزار و امنیت شبکه را دارا می باشد و همچنین این شرکت مفتخر به ارائه ایده هاي جدید وخدمات مطابق باتکنولوژي روز دنیا به سازمان هاي دولتی و خصوصی، شرکت ها ، موسسه هاي آموزشی و …می باشد . شایان ذکر است متخصصین این شرکت موفق به احراز رتبه سوم امنیت شبکه هاي کامپیوتري در تابستان ۲۰۱۳ در کشور چین شدند .