حوزه زیرساخت ارتباطی

مجتمع شرکت های آریونت با ارایه راه حل های ترکیبی (Fiber(فیبر) – (ای دی اس ال)ADSL -(بیسیم) Wireless-(ماهواره)Satellite) خدمات متنوعی جهت ارتباط PTMP بین شهرستان ها و شعب سازمان ها ایجاد کرده است.

  نظرات