حوزه اجرای شبکه

هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد که این شبكه هاي كامپيوتري، زير ساخت لازم براي استفاده از منابع فيزيكي و منطقي را در يك سازمان فراهم مي آورند. بديهي است، در صورتي كه زير ساخت فوق به درستي طراحي نشود، در زمان استفاده از شبكه با مشكلات متفاوتي برخورد نموده و بايد هزينه هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق آن با خواسته هاي مورد نظر، صرف شود.اصولا تمام طرح هايی که ارائه می شوند، ارزش پياده سازی ندارند. يکی از معيار های مهم که موجب انتخاب يا رد يک طرح می شود پشتيبانی است، که آيا در صورت پياده سازی اين طرح وضعيت پشتيبانی به چه صورت خواهد بود و چه مقدار هزينه به دنبال خواهد داشت و آيا در موارد بحرانی امکان پشتيبانی و خطايابی سريع وجود دارد يا خير؟ ممکن است طراحی و پياده سازی اوليه هزينه زيادی را به دنبال داشته باشد، اما طراحی صحيح می تواند موجب کاهش هزينه در نگهداری و همچنين پشتيبانی باشد. برآورد نياز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتي آن، بعنوان نخستين گام از طراحي ضروري است.

 

  • اجرای شبکه:پس از مراحل مشاوره و طراحی، اجرای شبکه قرار دارد که باتوجه به طرحهای داده شده توسط کارشناسان و بررسی نیازهای سازمان توسط تیم مجرب و تکنسینه ای این مجموعه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.

خدمات زیرساخت (پسیو) شبکه

 

کابل کشی، آرایش رک، کانفیگ انواع سوئیچ و روتر
نصب و اجرای انواع ترانکینگ و داکت
طراحی ساختار شبکه، مجازی سازی، مانیتورینگ
فایل سرور، ایمیل سرور، فایروال
تجهیز سخت افزار و سرور
مجازی سازی
نصب و راه اندازی سوئیچ و روتر
ارائه نقشه از بستر کابلی و بی سیم شبکه در اتمام کار
کابل کشی برق و UPS
راه اندازی و اجرای شبکه های بیسیم Wireless و Point to Point
اجرای شبکه ساختار یافته

 

خدمات پشتیبانی و فنی شبکه

 

اعزام تیم کارشناسی برای بررسی شرایط
ارائه نقشه از بستر کابلی و بی سیم شبکه موجود
بررسی و رفع ایرادات بستر کابلی و بی سیم شبکه موجود
بررسی و رفع ایرادات سرویس های نصب شده شبکه موجود
ارائه راهکارهای بهینه سازی شبکه موجود

 

سایر خدمات آریونت

 

  • طراحی و اجرای شبکه های تحت Windows Server 2016 و Windows Server 2012

  • اعمال مدیریت متمرکز بر کلیه منابع ( Files , Applications , Printers , Storages , Users , Servers , Clients )

  • طراحی ، اجرا و بهینه سازی ارتباط با اینترنت و امکان اعمال مدیریت متمرکز

  • طراحی و اجرای زیر ساخت امنیتی شبکه

  • نصب و راه اندازی شبکه های LAN و WAN

  • مشاوره، طراحی و نصب انواع شبکه های Fiber Optic ، Wire ، Wireless

  • انجام خدمات ارتباطی بین شهری به وسیله Wireless و Intranet و متصل کردن شرکت ها به کارخانه ها و ایجاد شبکه WAN

  • نصب و پیکربندی انواع تجهیزات Active و Passive شبکه

  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های مبتنی بر راه حل های سیسکو، میکروتیک و …..

 

 

 

 

 

  نظرات